Hotline 0936 080 963

Clean booth

Clean booth

INOX KIM LỢI
12619099

Clean Booth :là một phòng sạch di động, được sử dụng một cách đơn giản và thuận tiện. Nó có cấp độ làm sạch khác...


0₫

Clean Booth :là một phòng sạch di động, được sử dụng một cách đơn giản và thuận tiện. Nó có cấp độ làm sạch khác nhau và có thể ngăn ra thành nhiều phòng, được thiết kế theo mục đích sử dụng. Các tính năng chính mang lại là dễ dàng sử dụng và cài đặt, linh hoạt, thời gian lắp đặt ngắn và tính di động cao.

Đồng thời, nó có thể được đặt ở một phòng không sạch nhưng vẫn đạt cấp độ sạch để giảm chi phí. Hiện nay phòng sạch được áp dụng cho rất nhiều ngành như: điện tử, sinh học, hóa học, dược phẩm, thực phẩm, phòng sơn...